Jsme Keltus security

Zajišujeme komplexní bezpečnostní služby

Působíme po celé ČR a dokážeme se postarat o všechny vaše bezpečnostní potřeby

SlužbyKontakt

Jsme Keltus security

Zajišujeme komplexní bezpečnostní služby

Působíme po celé ČR a dokážeme se postarat o všechny vaše bezpečnostní potřeby

SlužbyKontakt

O nás

Bezpečnostní agentura KELTUS SECURITY CZ, s.r.o. vznikla v roce 1997 na základech bezpečnostní služby ABES – volného sdružení osob. Ke stávajícím klientům, převážně z okruhu podnikatelů v oblasti porcelánu a keramických materiálů, se připojují další významní klienti jako Rudolf Kampf s.r.o. – Porcelánka Loučky,  ale i zahraniční klienti jako PPL CZ s.r.o. Odštěpní závod All you need GmBH, Odien Real Estate a.s.,  AAA Auto Praha.  Působnost firmy překročila hranice bývalého plzeňského kraje a jsou plněny úkoly na různých místech v ČR jako ostraha průmyslových areálů, stavebních objektů, stavenišť a stavební techniky.

Trvale KELTUS SECURITY CZ, s.r.o. působí po celé ČR,

Petr Liška
jednatel

Spolupracujeme

Spolupracujeme

A další …

Co děláme a naše historie

Proč Keltové a proč se vracíme k Naší historii. Nechceme popírat historii Slovanů v naší zemi, ale rozšířit náš vztah k tomuto území, jehož nejstaršími obyvateli byli Keltové. Keltským kmenem, který patrně obýval větší část Čech někdy od 7. století před naším letopočtem a zřejmě dal této zemi jméno – Bóiohaemum, Bohemia -byli Bójové. Také názvy mnoha našich řek, hor a míst jsou keltského původu. Mezi ně patří třeba Jizera, Haná, Labe, Doksy a Týn. Bójové byli neobyčejně pilní lidé, skvělí řemeslníci, stavitelé, organizátoři a umělci. Na počátku nového letopočtu však vyspělou keltskou civilizaci u nás vyvrátili útoční Germáni. Většina Keltů byla z Čech vypuzena, ale je pravděpodobné, že část keltských Bójů zůstala a stala se tak součástí pestré mozaiky českého genetického kódu. Keltové se objevili ve střední Evropě jako samostatné skupiny klanů mezi lety 1000 až 500 před n.l. Největší známá keltská vlna vycházela z jižního Německa a Čech a valila se přes Francii směrem na západ. Keltové se dostali do Španělska, obsadili Sicílii, Makedonii, Británii, Irsko i Skotsko. Keltové byli spjati s přírodou, jejími živly a vše prostupujícím velkým duchem. Ke všem dobrým vlastnostem se hlásí i bezpočnostní firma KELTUS SECURITY CZ, s.r.o.

1735~|flaticon~|flatgerman-shepherd~|

Kompletní strážní služba včetně služebních psů

(na přání zákazníka podpoříme službu technikou, zbraněmi apod.)

 

Jsme schopni velmi pružně reagovat na finanční potřeby projektu a spolu s vlastním týmem pokrývajícím všechny životní etapy projektů – přípravu, design, tržní analýzu, projektový management, marketing i prodej – myslíme dál než na perspektivu výnosů. Vždy se proto snažíme prosazovat funkčnost, kvalitativní trendy i promyšlený design.

1735~|flaticon~|flatinsurance~|

Převozy a doprovody cenných nákladů

Aktivně vyhledáváme a zhodnocujeme investiční příležitosti primárně v segmentu financí, informačních a komunikačních technologiích, nemovitostí a zajímavých startupových projektů a aktivit, které se vzájemně doplňují v oblastech, které na sebe ekonomicky navazují.

Investujeme nejen do majetkových účastí v perspektivních malých a středně velkých podnicích, ale též do zajímavých startupů či projektů v rané fázi vývoje. Neposkytujeme jen finanční zdroje, ale náš tým se aktivně podílí i na nutných opatřeních identifikovaných v rozvojovém plánu, který s managementem a vlastníky dané společnosti společně připravujeme. Jako investoři uplatňujeme své zkušenosti a postavení.

1735~|flaticon~|flatshield~|

Zabezpečení objektů

Po celé ČR provádíme zabezpečení objektů elektronickými zabezpečovacími systémy (EZS), elektronickými protipožárními systémy (EPS) a jejich připojení na pult centralizované ochrany (PCO)

Investujeme nejen do majetkových účastí v perspektivních malých a středně velkých podnicích, ale též do zajímavých startupů či projektů v rané fázi vývoje. Neposkytujeme jen finanční zdroje, ale náš tým se aktivně podílí i na nutných opatřeních identifikovaných v rozvojovém plánu, který s managementem a vlastníky dané společnosti společně připravujeme. Jako investoři uplatňujeme své zkušenosti a postavení.

1735~|flaticon~|flatpoliceman~|

Kvalifikovanou ochrana osob a života

Zajistíme kvalifikovanou ochranu života, zdraví osob a jejich majetku před všemi útok a provedeme opatření k zabránění těmto útokům

Jsme schopni velmi pružně reagovat na finanční potřeby projektu a spolu s vlastním týmem pokrývajícím všechny životní etapy projektů – přípravu, design, tržní analýzu, projektový management, marketing i prodej – myslíme dál než na perspektivu výnosů. Vždy se proto snažíme prosazovat funkčnost, kvalitativní trendy i promyšlený design.

1735~|flaticon~|flathome-insurance~|

Ostraha areálů

Zajistíme kompletní ostrahu průmyslových areálů, komplexů, stavenišť a stavební techniky

Investujeme nejen do majetkových účastí v perspektivních malých a středně velkých podnicích, ale též do zajímavých startupů či projektů v rané fázi vývoje. Neposkytujeme jen finanční zdroje, ale náš tým se aktivně podílí i na nutných opatřeních identifikovaných v rozvojovém plánu, který s managementem a vlastníky dané společnosti společně připravujeme. Jako investoři uplatňujeme své zkušenosti a postavení.

Management

 

Petr Martínek

Petr Martínek

Sales manager

Sales manager tuzemských i zahraničních společností, se specializací na oblasti mezinárodního obchodu i sportu.

Kontaktní údaje

Sídlo:
Beranových 735, Letňany, 199 00 Praha 9

IČ:
26355141

 

Kontaktní formulář

 

Zpracování osobních údajů

+

S čím vám můžeme pomoci?